Denne side gør brug af cookies. Ved at fortsætte på siden accepterer du brugen af cookies. OK

Italienskkurser

 

Italienskkurser

 

Lær italiensk hos italienere.


Det italienske Kulturinstitut udbyder små hold på max. 13 personer. Undervisere med italiensk som modersmål. Undervisning i et italiensk miljø. Mulighed for at låne italienske bøger og film fra Instituttets bibliotek. Mulighed for certifikat for deltagelse. Vi byder også på en italiensk espresso i pausen. (sponseret af Caffe RIVER)

Fra torsdag d. 19. december vil det være muligt at tilmelde sig igennem links på denne side - frem til tirsdag d. 14. januar 2020

Tilmelding foregår udelukkende elektronisk.

 

ITALIENSKKURSER FORÅR 2020

Vi glæder os over at kunne præsentere 15 kurser på forskellige niveauer fra A1.1 til C1.2.

Nedenfor findes kursusbeskrivelser og længst nede på siden findes praktisk information om bl.a. undervisningsmateriale.

Print vores kursusprogram her

 

 

 

A1 Basissprogbruger - Nybegynder
Henvendt til kursister, som ikke har modtaget undervisning i det italiensk sprog tidligere.

 

Hold 1

Niveau: (EU-standard) A1.1

Underviser: Maria Rita D’Angelo

Undervisningsmateriale: Nuovo Espresso 1

Tidspunkt: Onsdag kl. 17.00-18.50 (14 gange af 2x50 min.) d. 29.1.-13.5. 2020

>> For tilmelding og betaling klik her <<

 

A1 Basissprogbruger
Kursisten kan forstå og anvende velkendte dagligdagsudtryk og meget elementære udtryk. Kan præsentere sig selv og andre og kan stille og besvare spørgsmål om personlige detaljer. Kan indgå i en enkel samtale forudsat at den anden person taler langsomt og tydeligt.

 

Hold 2

Niveau: (EU-standard) A1.2

Underviser: Alba Granizio

Undervisningsmateriale: Passaparola 1 fra kap. 4

Tidspunkt: Mandag kl. 15.00-16.50 (14 gange af 2x50 min.) d. 27.1.-18.5. 2020

>> For tilmelding og betaling klik her <<

 

Hold 3

Niveau: (EU-standard) A1.2

Underviser: Livia Costantino

Undervisningsmateriale: Passaparola 1

Tidspunkt: Mandag kl. 17.00-18.50 (14 gange af 2x50 min.) d. 27.1.-18.5. 2020

>> For tilmelding og betaling klik her <<

 

Hold 4

Niveau: (EU-standard) A1.3

Underviser: Alba Granizio

Undervisningsmateriale: Passaparola 1 fra kap. 13

Tidspunkt: Mandag kl. 17.00-18.50 (14 gange af 2x50 min.) d. 27.1.-18.5. 2020

>> For tilmelding og betaling klik her <<

 

A2 Basissprogbruger
Kursisten kan forstå sætninger og hyppigt anvendte udtryk, der omhandler forhold af umiddelbar betydning (f.eks. basale Informationer om personlige og familiære forhold, indkøb, lokal geografi, beskæftigelse). Kan kommunikere i ukomplicerede og rutineprægede situationer, der kræver en enkel og direkte udveksling af information.

 

Hold 5

Niveau: (EU-standard) A2.1

Underviser: Gianna Paterno

Undervisningsmateriale: Nuovo Espresso 2

Tidspunkt: Tirsdag kl. 13.00-14.50 (14 gange af 2x50 min.) d. 28.1.-12.5. 2020

>> For tilmelding og betaling klik her <<

 

Hold 6

Niveau: (EU-standard) A2.3

Underviser: Gianna Paterno

Undervisningsmateriale: Nuovo Espresso 2 fra kap. 7 og supplerende mate­riale, som underviseren medbringer. Vi fokuserer så meget som muligt på samtale.

Tidspunkt: Tirsdag kl. 10.00-11.50 (14 gange af 2x50 min.) d. 28.1.-12.5. 2020

>> For tilmelding og betaling klik her <<

 

B1 Selvstændig sprogbruger
Kursisten kan forstå hovedpunkterne i en klar normal fremstilling om velkendte emner. Kan klare de fleste situationer under rejser. Kan producere en ukompliceret, sammenhængende tekst om dagligdagsemner og emner af personlig interesse. Kan beskrive oplevelser og begivenheder, samt kort begrunde og forklare holdninger og planer.

 

Hold 7

Niveau: (EU-standard) B1.1

Underviser: Barbara Picca Piccon Siebner

Undervisningsmateriale: Nuovo Espresso 3 fra kap. 7

Tidspunkt: Tirsdag kl. 17.00-18.50 (14 gange af 2x50 min.) d. 28.1.-12.5. 2020

>> For tilmelding og betaling klik her <<

 

Hold 8

Niveau: (EU-standard) B1.2

Underviser: Alba Granizio

Undervisningsmateriale: Fotokopier, som underviseren uddeler.

Kurset er for dem, som har et godt kendskab til italiensk (generelt svarende til B niveau), men stadig føler sig usikre i grammatikken og det talte sprog. Der arbejdes med repetition, hvor der særligt fokuseres på brugen af stedord, forholdsord og udsagnsord. Kursets hensigt er at give kursisten en større sikkerhed i brugen af det italienske sprog.

Tidspunkt: Torsdag kl. 10.00-11.50 (14 gange af 2x50 min.) d. 30.1.-14.5. 2020

>> For tilmelding og betaling klik her <<

 

Hold 9

Niveau: (EU-standard) B1/B2

Underviser: Maria Rita D’Angelo

Temakursus: Italiano per il lavoro. Kurset har fokus på det italienske sprog brugt i arbejdssammenhæng, såsom at skrive mails, tale i telefon, virksomhedsprofiler, at lave oplæg og at socialisere.

Undervisningsmateriale: Fotokopier, som udleveres af underviseren.

Tidspunkt: Torsdag kl. 15.00-16.50 (14 gange af 2x50 min.) d. 30.1.-14.5. 2020

>> For tilmelding og betaling klik her <<

 

B2 Selvstændig sprogbruger
Kursisten kan forstå hovedpunkterne i en kompleks tekst om både konkrete og abstrakte emner, herunder faglige diskussioner inden for et kendt fagområde. Kan indgå i samtaler med et så flydende og spontant sprog, at samtaler med modersmålstalende ikke bliver anstrengende for nogen parter. Kan udtrykke sig klart og detaljeret om en bred vifte af emner.

 

Hold 10

Niveau: (EU-standard) B2.1

Underviser: Maria Rita D’Angelo

Undervisningsmateriale: Nuovo Espresso 3

Tidspunkt: Tirsdag kl. 17.00-18.50 (14 gange af 2x50 min.) d. 28.1.-12.5. 2020

>> For tilmelding og betaling klik her <<

 

Hold 11

Niveau: (EU-standard) B2.2

Underviser: Grazia Mirabelli

Undervisningsmateriale: I løbet af kurset læses "Giro di vento" af Andrea De Carlo. Bogen kan købes på www.amazon.it eller www.feltrinelli.it.

Scopo dei nostri incontri quello di creare sempre nuove occasioni per poter utilizzare la lingua parlata.Leggeremo insieme un libro di narrativa contemporanea, il cui titolo verrà comunicato in anticipo rispetto alla data di inizio del corso. Ma avremo in programma anche articoli di giornale su temi di attualità, politica e società. Argomenti grammaticali e brevi traduzioni, ricette di cucina e tanti piccoli spunti per raccontare la cultura del Paese. Attività di gioco e brevi filmati ci aiuteranno a divertirci consolidando l’uso delle varie strutture della lingua.

Tidspunkt: Onsdag kl. 10.00-11.50 (14 gange af 2x50 min.) d. 29.1.-13.5. 2020

>> For tilmelding og betaling klik her <<

 

Hold 12

Niveau: (EU-standard) B2.2

Underviser: Livia Costantino

Undervisningsmateriale: Bravissimo! 3 (Libro dello studente + Quaderno degli esercizi).

Tidspunkt: Onsdag kl. 17.00-18.50 (14 gange af 2x50 min.) d. 29.1.-13.5. 2020

>> For tilmelding og betaling klik her <<

 

Hold 13

Niveau: (EU-standard) B2-C1

Underviser: MariaRita D’Angelo

Temakursus: Giovedì Spritz

Vuoi gustare un vero Aperitivo italiano? Iscriviti al corso di conversazione e passeremo il tempo a sorseggiare il nostro spritz e a parlare di argomenti di grande attualità italiana: musica, libri, cinema e cucina. Un piccolo angolo di Italia a Hellerup. (Nel costo è compreso uno spritz alcolico.)

Tidspunkt: Torsdag kl. 17.00-18.50 (10 gange af 2x50 min.) d. 30.1.-16.4. 2020

>> For tilmelding og betaling klik her <<

 

C1 Kompetent sprogbruger
Kursisten kan forstå krævende, længere tekster og kan opfatte underforstået betydning. Kan udtrykke sig flydende og spontant. Kan anvende sproget fleksibelt og virkningsfuldt til sociale og faglige formål. Kan producere en klar, velstruktureret og detaljeret tekst om komplekse emner og mestre brugen af strukturelle mønstre, forbindere og sammenhængsskabende sproglige midler.

 

Hold 14

Niveau: (EU-standard) C1.2

Underviser: Grazia Mirabelli

Undervisningsmateriale: ”L’estate dell’incanto” af Francesco Carofiglio

Durante i nostri incontri l’interesse principale sarà quello linguistico, con il costante uso della lingua parlata. Leggeremo e commenteremo insieme ”L’estate dell’incanto” di Francesco Carofiglio, che punta ad ampliare la conoscenza lessicale e stilistica attraverso la conversazione. Ma in programma avremo anche articoli di giornale, attualità o costume che suscitino interesse e coinvolgano tutto il gruppo. Attraverso questi testi cureremo il consolidamento delle competenze comunicative, l’analisi di alcuni errori ricorrenti, e affronteremo temi grammaticali che richiedano particolare attenzione. Il secondo modulo, altrettanto importante, sarà legato a cultura, società, territorio, con l’obiettivo di offrire un panorama aggiornato della realtà attuale del Paese e l’approfondimento di aspetti socio/culturali e politici.

Tidspunkt: Tirsdag kl. 10.00-11.50 (14 gange af 2x50 min.) d. 28.1.-12.5. 2020

>> For tilmelding og betaling klik her <<

 

Hold 15

Niveau: (EU-standard) C1.2

Underviser: Barbara Picca Piccon Siebner

Undervisningsmateriale: Fotokopier, som udleveres af underviseren.

Tidspunkt: Torsdag kl. 17.00-18.50 (14 gange af 2x50 min.) d. 30.1.-14.5. 2020

>> For tilmelding og betaling klik her <<

 

 

 

Sted:
Alle kurserne afholdes på Det Italienske Kulturinstitut, Gjørlingsvej 11, 2900 Hellerup


Priser:
14 undervisningsgange af 2x50 minutter: kr. 1.700,- + tilmeldingsgebyr: 23 kr. (med nedenstående rabat: kr. 1.530,- + tilmeldingsgebyr: 21,30 kr.)

(Undtaget hold 13, som består af 10 undervisningsgange af 2x50 min.)


Rabatter*:
”Først til mølle”-rabat: 10 % rabat ved betaling senest d. 1. januar 2020. Skriv rabatkode "RABAT" i den elektroniske tilmeldingsformular, hvor der bedes om en "Rabatkode".
Medlemsrabat: 10% rabat for medlemmer af Kulturinstituttet eller Società Dante Alighieri. Skriv rabatkode "MEDLEM" i den elektroniske tilmeldingsformular, hvor der bedes om en "Rabatkode".

* Man kan kun opnå én af ovenstående rabatter. Kursisten er selv ansvarlig for at opnå rabat. Kulturinstituttet har desværre ikke mulighed for bagefter at tilbagebetale en eventuel difference.


Niveauer:
Vores niveau-opdeling er baseret på den fælleseuropæiske standard. Er du i tvivl om dit niveau, kan du finde en beskrivelse af de forskellige trin her. Det kan desuden være en god idé at konsultere grundbøgerne for at danne sig en idé om sværhedsgraden.

 

Materiale:

Det fremgår af kursusbeskrivelsen hvilken bog, der bruges på de enkelte hold. Deltagerne bedes selv anskaffe sig grundbog, øvelseshæfte eller anden bog inden kursusstart.

Nuovo Espresso 1, Nuovo Espresso 2 og Nuovo Espresso 3 kan bestilles gennem Italien Information Service, www.iis.dk. Send en e-mail til italien@iis.dk med bestillingen. Bogen kan så afhentes ved kursusstart på Det Italienske Kulturinstitut. Betalingsoplysninger fås ved afhentning.

Passaparola 1 samt Skriftlige Øvelser kan bestilles gennem din boghandel eller købes på www.systime.dk (også som e-bog).

Bravissimo 3 (Libro dello studente + Quaderno degli esercizi) kan købes på www.cdl-edizioni.com.

L’estate dell’incanto af Francesco Carofiglio kan købes på f.eks. www.amazon.it

Giro di vento af Andrea De Carlo kan købes på www.amazon.it eller www.feltrinelli.it

 

Tilmelding og betaling:
Tilmelding og betaling skal ske elektronisk gennem links her på siden.

Bemærk! Tilmeldingen er først gyldig efter betaling. Efter betaling er din tilmelding bindende – kursusgebyret kan udelukkende returneres, hvis det ønskede hold ikke modtager et tilstrækkeligt antal tilmeldinger eller aflyses (ekslusiv tilmeldingsgebyr).

Ved spørgsmål send en mail til: infoscuola.iiccopenaghen@esteri.it

NB: Der er ikke undervisning i vinterferien 10.-14.2., i påskeferien 6.-13.4. samt 1.5.

Sidste frist for tilmelding og betaling er tirsdag d. 14. januar 2019

 


14