Denne side gør brug af cookies. Ved at fortsætte på siden accepterer du brugen af cookies. OK

Italienskkurser

 

Italienskkurser

parli italiano

Lær italiensk hos italienere.


Det italienske Kulturinstitut udbyder små hold på max. 13 personer. Undervisere med italiensk som modersmål. Undervisning i et italiensk miljø. Mulighed for at låne italienske bøger og film fra Instituttets bibliotek. Mulighed for certifikat for deltagelse. 

Vi byder også på en italiensk espresso i pausen. (sponseret af Caffe RIVER)

Fra mandag d. 17. december vil det være muligt at tilmelde sig -frem til søndag d. 13. januar 2019

Tilmelding foregår udelukkende elektronisk gennem links her på siden fra mandag d. 17. dec.

Nedenfor kan du læse om vores kurser for foråret 2019.

 

ITALIENSKKURSER FORÅR 2019

Vi glæder os over at kunne præsentere 11 kurser på forskellige niveauer fra A1.1 til C1.2.

Nedenfor findes kursusbeskrivelser og længst nede på siden findes praktisk information om bl.a. undervisningsmateriale.

 

A1 Basissprogbruger - Nybegynder
Henvendt til kursister, som ikke har modtaget undervisning i det italiensk sprog tidligere.

 

Hold 1 (EU-standard A1.1) Underviser: Maria Rita D’Angelo

Vi lærer at mestre en basal kommunikations-udveksling ved at tale udelukkende på italiensk, hvilket gør undervisningen mere en­gagerende. Bog: Nuovo Espresso 1.

Tidspunkt: Mandag kl. 17.10-19.00 (14 gange á 2x50 min) 28.1.-20.5.2019

TILMELD DIG HER

 

A1 Basissprogbruger
Kursisten kan forstå og anvende velkendte dagligdagsudtryk og meget elementære udtryk. Kan præsentere sig selv og andre og kan stille og besvare spørgsmål om personlige detaljer. Kan indgå i en enkel samtale forudsat at den anden person taler langsomt og tydeligt.

 

Hold 2 (EU-standard A1.2) Underviser: Alba Granizio

Dette kursus er egnet til dem, som kender lidt til italiensk i forvejen, og dem, som har taget et begynderkursus. Vi fortsætter med bogen Passaparola 1 fra kap. 4 samt skriftlige øvelser. Vi læser korte tekster, hører lytteøvelser og løser små opgaver. Grammatik repeteres efter behov.

Tidspunkt: Mandag kl. 17.00-18.50 (14 gange á 2x50 min.) 28.1.-20.5.2019

TILMELD DIG HER

 

A2 Basissprogbruger
Kursisten kan forstå sætninger og hyppigt anvendte udtryk, der omhandler forhold af umiddelbar betydning (f.eks. basale Informationer om personlige og familiære forhold, indkøb, lokal geografi, beskæftigelse). Kan kommunikere i ukomplicerede og rutineprægede situationer, der kræver en enkel og direkte udveksling af information.

 

Hold 3 (EU-standard A2.1) Underviser: Gianna Paterno

Vi arbejder med bogen Nuovo Espresso 2, tekstbog + CD, og supplerende materiale, som underviseren medbringer. Vi fokuserer så meget som muligt på samtale.

Tidspunkt: Tirsdag kl. 10.00-11.50 (14 gange á 2x50 min) 29.1.-14.5.2019

TILMELD DIG HER

 

Hold 4 (EU-standard A2.3) Underviser: Claudia Alosi

Igennem det talte sprog og spil/leg repeterer vi de vigtigste grammatiske regler, og vi arbejder med bogen Nuovo Espresso 2 fra kapitel 7.

Tidspunkt: Onsdag kl. 17.00-18.50 (14 gange á 2x50 min) 30.1.-22.5.2019

TILMELD DIG HER

 

B1 Selvstændig sprogbruger
Kursisten kan forstå hovedpunkterne i en klar normal fremstilling om velkendte emner. Kan klare de fleste situationer under rejser. Kan producere en ukompliceret, sammenhængende tekst om dagligdagsemner og emner af personlig interesse. Kan beskrive oplevelser og begivenheder, samt kort begrunde og forklare holdninger og planer.

 

Hold 5 (EU-standard B1.1) Underviser: Barbara Picca Piccon

Vi fordyber os i det italienske dagligdags-sprog, og derudover øver vi os i nogle vig­tige grammatiske problematikker. Vi taler meget! Bog: Chiaro! B1 fra kap. 8.

Tidspunkt: Tirsdag kl. 17.00-18.50 (14 gange á 2x50 min.) 29.1.-14.5.2019

TILMELD DIG HER

 

Hold 6 (EU-standard B1.2) Underviser: Maria Rita D’Angelo

Bog: Nuovo Espresso 3 fra kap. 5. Kurset er koncentreret om grammatik og aktuelle emner fra tv og/eller aviser for at fremme konversationen. Kurset er 100% på italiensk.

Tidspunkt: Tirsdag kl. 17.00-18.50 (14 gange á 2x50 min.) 29.1.-14.5.2019

TILMELD DIG HER

 

Hold 7 (EU-standard B1.3) Underviser: Grazia Mirabelli

Kurset er koncentreret om det talte sprog, og vi taler og debatterer ud fra emner om skikke og samtid. Vi læser “Io e il papu” af Luigi Garlando, og vi vil more os med spil, kryds og tværs og sange. Vi vil også se på forskelle og ligheder mellem det italienske og det danske sprog.

Tidspunkt: Onsdag kl. 10.00-11.50 (14 gange á 2x50 min.) 30.1.-22.5.2019

TILMELD DIG HER

 

B2 Selvstændig sprogbruger
Kursisten kan forstå hovedpunkterne i en kompleks tekst om både konkrete og abstrakte emner, herunder faglige diskussioner inden for et kendt fagområde. Kan indgå i samtaler med et så flydende og spontant sprog, at samtaler med modersmålstalende ikke bliver anstrengende for nogen parter. Kan udtrykke sig klart og detaljeret om en bred vifte af emner.

 

Hold 8 (EU-standard B2.2) Underviser: Livia Costantino

Bog: Bravissimo! 3  (Libro dello studente + Quaderno degli esercizi). Vi beskæftiger os med Italien og italiensk kultur ud fra materiale, som underviseren uddeler. Kursisterne opfordres til at holde små oplæg.

Tidspunkt: Onsdag kl. 17.00-18.50 (14 gange á 2x50 min.) 30.1.-22.5.2019

TILMELD DIG HER

 

C1 Kompetent sprogbruger
Kursisten kan forstå krævende, længere tekster og kan opfatte underforstået betydning. Kan udtrykke sig flydende og spontant. Kan anvende sproget fleksibelt og virkningsfuldt til sociale og faglige formål. Kan producere en klar, velstruktureret og detaljeret tekst om komplekse emner og mestre brugen af strukturelle mønstre, forbindere og sammenhængsskabende sproglige midler.

 

Hold 9 (EU-standard C1.1) Underviser: Grazia Mirabelli

La lingua è espressione integrante della cultura, il corso si articola su due moduli

LINGUISTICO: ampliamento lessicale e stilistico attraverso:

Analisi di testi letterari e giornalistici

Consolidamento delle competenze linguistiche e comunicative attraverso la conversazione, analisi degli errori e strategie per migliorare

Nel corso di questa sessione leggeremo insieme “Il veleno dell’oleandro” di Simonetta Agnello Hornby

CULTURALE: ”Cultura, lingua, società e territorio” allo scopo di offrire agli studenti un panorama aggiornato della realtà sociale e culturale del paese attraverso:

Approfondimento di aspetti sociali, culturali e politici

Analisi di temi di attualità

Tidspunkt: Tirsdag kl. 10.00-11.50 (14 gange á 2x50 min.) 29.1.-14.5.2019

TILMELD DIG HER

 

Hold 10 (EU-standard C1.2) Underviser: Livia Costantino

Temakursus: Sulle tracce della cultura itali­ana. Il corso è rivolto a tutti quelli che aves­sero voglia di conoscere le bellezze architet­toniche ed artistiche dell’Italia attraverso le sue città più belle. È un corso di conversa-zione incentrata sugli aspetti che hanno reso la cultura italiana famosa nel mondo.

Tidspunkt: Onsdag kl. 15.00-16.50 (14 gange á 2x50 min.) 30.1.-22.5.2019

TILMELD DIG HER

 

Hold 11 (EU-standard C1.2) Underviser: Barbara Picca Piccon

Corso di conversazione per approfondire di­versi aspetti della cultura italiana sulla base di articoli e libri vari.

Tidspunkt: Torsdag kl. 17.00-18.50 (14 gange á 2x50 min.) 31.1.-23.5.2019

TILMELD DIG HER

 

 

Sted:
Alle kurserne afholdes på Det Italienske Kulturinstitut, Gjørlingsvej 11, 2900 Hellerup


Priser:
14 undervisningsgange à 2 x 50 minutter: kr. 1.700,- + tilmeldingsgebyr: 23 kr. (med nedenstående rabat: kr. 1.530,- + tilmeldingsgebyr: 21,30 kr.)


Rabatter*:
”Først til mølle”-rabat: 10 % rabat ved betaling senest d. 1. januar 2019. Skriv rabatkode "RABAT" i den elektroniske tilmeldingsformular, hvor der bedes om en "Rabatkode".
Medlemsrabat: 10% rabat for medlemmer af Kulturinstituttet eller Società Dante Alighieri. Skriv rabatkode "MEDLEM" i den elektroniske tilmeldingsformular, hvor der bedes om en "Rabatkode".

* Man kan kun opnå én af ovenstående rabatter. Kursisten er selv ansvarlig for at opnå rabat. Kulturinstituttet har desværre ikke mulighed for bagefter at tilbagebetale en eventuel difference.


Niveauer:
Vores niveau-opdeling er baseret på den fælleseuropæiske standard. Er du i tvivl om dit niveau, kan du finde en beskrivelse af de forskellige trin her. Det kan desuden være en god idé at konsultere grundbøgerne for at danne sig en idé om sværhedsgraden.

 

Materiale:

Det fremgår af kursusbeskrivelsen hvilken bog, der bruges på de enkelte hold. Deltagerne bedes selv anskaffe sig grundbog, øvelseshæfte eller anden bog inden kursusstart.

Mere information kommer snarest.

 

Tilmelding og betaling:
Tilmelding og betaling skal ske elektronisk. Fra mandag d. 17. december vil det være muligt at tilmelde sig gennem links her på siden.

Ved spørgsmål send en mail til: infoscuola.iiccopenaghen@esteri.it. (OBS: Mails vil ikke blive besvaret 21.12.2018-2.1.2019 p.g.a. juleferie)


Bemærk! Tilmeldingen er først gyldig efter betaling. Efter betaling er din tilmelding bindende – kursusgebyret kan udelukkende returneres, hvis det ønskede hold ikke modtager et tilstrækkeligt antal tilmeldinger eller aflyses.

NB: Der er ikke undervisning i vinterferien 11.-15./2., i påskeferien 15.-22./4., 25./4. og 1./5.

 

Sidste frist for tilmelding og betaling er søndag d. 13. januar 2019

 

Kursussekretær: Nina Munch

 


14