Denne side gør brug af cookies. Ved at fortsætte på siden accepterer du brugen af cookies. OK

Tirocini

 

Tirocini


Training MAE/CRUI ( for italienske studerende)

Målgruppe
Unge, lovende italienere med en universitetsgrad efter enten den gamle eller nye studieordning (kandidatgrad ikke ældre end 18 måneder). ”Næsten-kandidater” (laureandi) ved et italiensk universitet eller mastergrads-studerende (med afleveringsfrist for specialet inden for 18 måneder).

Tid og sted
Man kan få tilbud om et praktikophold på tre måneder som trainee i Udenrigsministeriets kontorer i Rom eller i Ministeriets udenrigskontorer:
Italienske kulturinstitutter 


Training-perioden løber normalvis over tre inddelte perioder om året (januar-april; maj-august; september-december)

Hvem står bag?
Training-systemet blev oprettet som følge af en konvention mellem Udenrigsministeriet (Det diplomatiske institut) og Rektorrådet ved de italienske universiteter (CRUI).
Mere end 57 italienske universiteter har tilsluttet sig konventionen. I perioden 2001-2004 blev der tilbudt over 3000 trainee-pladser ved Ministeriet og ved udenrigskontorerne. Der var omtrent 10.000 ansøgere.

Programmet
Programmet henvender sig til dem, som ønsker et større kendskab til det italienske systems internationale relationer inden for forskellige sektorer: den politiske, økonomiske, socio-kulturelle, videnskabelige og udviklingssamarbejdsmæssige. Man får mulighed for at tilegne sig – ud fra et privilegeret perspektiv - et direkte og konkret kendskab til Ministeriets strukturer i Italien og i udlandet. Der er med andre ord tale om en aktuel viden både for dem, som har en fremtidig international karriere i tankerne, og for dem, der som et led i de akademiske studier har behov for at uddybe kendskabet til arbejdet ”ude i felten”.

Det Diplomatiske Institut ved Udenrigsministeriet
Det Diplomatiske Institut tager sig af koordineringen af programmet og af de administrative opgaver i samarbejde med Rektorrådet (CRUI). Herfra defineres målet, modaliteten og indholdet for programmet. Desuden varetages de regelmæssige stillingsopslag med de respektive stillingsbeskrivelser; offentliggørelsen af disse; udvælgelse af kandidaterne. Det Diplomatiske Institut har et medansvar for, at praktikanten møder nyttige og lærerige opgaver i de kontorer, de kommer til; at der udføres en generel evaluering af praktikantens udvikling og af de opnåede resultater ved afsluttet ophold.

Information
På websiden for Det italienske Rektorråd (CRUI) kan man finde yderligere information om procedurer og nødvendige kvalifikationer for at deltage, derudover er der en oversigt over de universiteter, som er tilsluttet konventionen. Interesserede kan desuden henvende sig til studievejledningen ved deres respektive universiteter. Man kan også hente information direkte fra Det Diplomatiske Institut i Udenrigsministeriet ved at skrive til følgende e-mail: programma.tirocini@esteri.it


76