Denne side gør brug af cookies. Ved at fortsætte på siden accepterer du brugen af cookies. OK

Certificazioni

 

Certificazioni
Kursusbevis/certifikat for italiensk som fremmedsprog

Et italiensk certifikat påviser niveauet af kommunikativ kompetence på italiensk som fremmedsprog. Modtagerne kan være alle udlændinge, italienske borgere bosat i udlandet (efterkommere af italienske emigranter) og indvandrere i Italien.
Det er ikke nødvendigt med en bestemt skolegang eller kursusbeskrivelse for at gå op til prøverne.
Det Italienske Udenrigsministerium har indgået aftaler med de følgende institutioner om afholdelse af prøverne i udlandet gennem de italienske kulturinstitutter (Dette er dog ikke muligt i København. Der henvises derimod til Det Italienske Kulturinstitut i Oslo. Læs mere nedenfor):

Undervisningsinstitution Certifikat

Università per Stranieri di Perugia
(CELI – CIC)
Università per Stranieri di Siena (CILS)
Università degli Studi Roma Tre
(IT - ele.IT)
Società Dante Alighieri (PLIDA)


Oversigt over overensstemmelse mellem de forskellige certifikater.

Università per Stranieri di Perugia Università per Stranieri di
Siena
Università degli Studi di Roma Tre Dante Alighieri
LIVELLO C2
Padronanza
CELI 5 CILS Quattro-C2 IT PLIDA C2
LIVELLO C1
Efficacia
CELI4 CILS Tre-C1 ------ PLIDA C1
LIVELLO B2
Progresso
CELI3 CILS Due B2 ------ PLIDA B2
LIVELLO B1
Soglia
CELI2 CILS Uno B1 ele.IT PLIDA B1
LIVELLO A2
Sopravvivenza
CELI1 CILS A2 ------ PLIDA A2
LIVELLO A1
Contatto
CELI1 CILS A1 ------ PLIDA A1
 
I samarbejde med Det Italienske Kulturinstitut i Oslo tilbyder vi muligheden for at få et certifikat på dine sprogkundskaber i italiensk til brug i studie- eller arbejdssammenhæng.
Det foregår i praksis ved en eksamen ved Det Italienske Kulturinstitut i Oslo, som vil blive udbudt 2 gange årligt, i maj og november. Bemærk at samtlige eksamener foregår i Oslo.
Man kan tage eksamen på 6 forskellige niveauer, og den består af prøver i deltagernes skriftlige og mundtlige sprogfærdigheder.

De følgende links rummer information om Plida samt en test af, hvilket niveau du ligger på.
informazione su PLIDA
prove d´esame

Yderligere information om PLIDA kan fås ved at kontakte Det Italienske Kulturinstitut i Oslo på iicoslo@esteri.it eller på telefonnummer +47 22 54 06 70.
 

12