Denne side gør brug af cookies. Ved at fortsætte på siden accepterer du brugen af cookies. OK

Kandidater fra italienskfaget på Københavns Universitet præsenterer deres specialer

Dato:

13/11/amam


Kandidater fra italienskfaget på Københavns Universitet præsenterer deres specialer

Kandidater fra italienskfaget ved Københavns Universitet vil præsentere deres forskningsarbejde.

Amalie Colding Madsen vil tale om "Teknologi og innovation i fremmedsprogundervisningen - en kommunikativ tilgang til sprog".
Oplægget vil handle om, hvordan man kan bruge teknologiske hjælpemidler og innovative metoder i fremmedsprogsundervisningen og har fokus på italiensk som fremmedsprog på gymnasieniveau. Det vil bl.a. handle om de kompetencer, som en lørner [person som er i gang med at lære et fremmedsprog] opbygger i løbet af sin læring, og hvor vigtigt det i dag er at have digital kompetence, hvorfor det er vigtigt at gøre brug af autentisk materiale, når man lærer et sprog, og hvorfor den kommunikative tilgang til sprog er essentiel. Amalie Colding Madsen har desuden udviklet nogle aktiviteter, som kan bruges i undervisningen, der udfordrer den traditionelle fremmedsprogsundervisning, som hun vil fortælle om og vise frem.

Kathrine Damgaard Jensen vil tale om sit speciale, som bærer titlen: ”Endnu en misforståelse? Vigtigheden af en humanistisk medarbejders sproglige, kommunikative og kulturelle kompetencer i et dansk-italiensk perspektiv".
Kathrine Damgaard Jensen harundersøgt og arbejdet dybdegående med at fremme forståelsen for vigtigheden af, hvordan medarbejdere med humanistiske kompetencer, herunder særlige sprogkompetencer (dansk og/el. italiensk) samt øje og forståelse for kultur-, kommunikations- og sprogbetingede forskelle, kan bidrage til at udvikle, optimere og effektivisere samarbejdet mellem danske og italienske virksomheder. For at være i stand til at be- eller afkræfte specialets hypotese, har Kathrine Damgaard Jensen undersøgt forskellige elementer og forskelle, både generelle og businessrelaterede, mellem Danmark og Italien, såsom:
- hvordan et tidsaspekt og arbejdsmetoder kan have stor indflydelse på en forhandlingssituation, da danskere og italieneres indgangsvinkel hertil er forskellig.
- hvordan sproglighed og korrekt brug af kommunikationsmidler kan være en vigtig faktor
- hvordan magtbegrebet, samt maskulinitets- og feminitetsbegrebet er forskelligt landene imellem
- hvordan individuelle og kollektive tankegange har indflydelse på samarbejdet, og hvordan Italien netop er fragmenteret i denne tankegang, grundet Italiens historie og udvikling.

Som afslutning tilbyder Instituttet et glas italiensk vin til de tilstedeværende.

Alle er velkomne.

Informationer

Dato: Ons 13 nov 2019

Tid: Fra 17:00 til 19:00

I samarbejde med : Società Dante Alighieri København & Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved Københavns Universitet

Entré : Gratis adgang


Sted:

Istituto Italiano di Cultura, Gjørlingsvej 11, 2900 Hellerup

1145