Denne side gør brug af cookies. Ved at fortsætte på siden accepterer du brugen af cookies. OK

Business in society // Mekanismer for dannelse og vækst af menneskelig kapital: muligheder og innovative modeller til en bæredygtig udvikling.

Dato:

18/10/amam


Business in society // Mekanismer for dannelse og vækst af menneskelig kapital: muligheder og innovative modeller til  en bæredygtig udvikling.

Den 18. oktober afholdes et seminar om "Mekanismer for dannelse og vækst af menneskelig kapital" på Det Italienske Kulturinstitut i København. Ud fra både virksomheders, institutioners og civilsamfundets synspunkt diskuteres konsekvenserne af en forandring i den kulturelle proces mod en større bæredygtighed. Et panel diskuterer kulturens betydning som en strategisk differentieringsfaktor for en bæredygtig forvaltning af virksomheder og for samfundet generelt, dets trivsel og i integration.

Et uddannelsessystem, der kan foregribe forandring, kan fremme det fulde potentiale hos nye generationer i en global og multikulturel verden, hvor det er nødvendigt at kunne omdanne viden, færdigheder og tillærte følelser, og at styre dem under hensyntagen til komplekse, nogle gange modstridende, dynamikker, som kan bidrage til at opnå fælles sociale og økonomiske mål. 

Menneskelig kapital bliver i stigende grad et afgørende element for morgendagens lederes beslutningstagen såvel som i dannelsen af verdensborgere, så disse kan være forbilleder for fremtidige generationer såvel som repræsentanter for forandring til en mere bæredygtig verden.

I denne sammenhæng vil Rockwool Group fremvise sit synspunkt på betydningen af ​​menneskelig kapital i virksomheden, og hvordan denne kan være en nøgle til forandring i forhold til bæredygtighed, fra kulturel forandring til forretningspraksis. Reggio Children vil præsentere sin tilgang til emnet inden for uddannelse og vil fremhæve visse innovative faktorer samt deres bedste erfaringer på internationalt plan, erhvervet gennem en multi-stakeholders tilgang forskellige steder i verden (f.eks. Project Beijing).

Foreningen Società Dante Alighieri vil uddybe temaet sprog med særlig vægt på de elementer, der kendetegner det italienske sprog og de nyeste modeller for læring samt certificeringen PLIDA. Derefter vil foreningen belyse konkrete muligheder for ny udvikling inden for uddannelse i Danmark, baseret på reel data om​​ italienere i Danmark og deres ønsker og behov.

Arrangementet vil være på italiensk med simultan oversættelse til dansk.

Som afslutning serveres en let italiensk middag for de deltagende.

Deltagelse er gratis.

>> Tilmelding er nødvendig her <<

 

Program:

Kl. 16.00 Velkomst: 
Luigi Ferrari, Den Italienske Ambassadør i Danmark

Kl. 16.20 Introduktion v. moderator:
Oriana Perrone, PhD, rådgiver for Det Italienske Økonomiministerium (NCPOECD), Adj. Prof. Lumsa University: “Fra økonomisk vækst til globale mål for bæredygtig udvikling (SDG - Sustainable Development Goals) Hvordan og hvorfor kultur og uddannelse er nøgleaspekter i den globale forandringsproces”

Kl. 16.40 Panel:

  • Mirella A. Vitale, SVP Marketing, Communication & Public Affairs, ROCKWOOL Group: ”Hvordan kulturelle forandringer styres i globale virksomheder. Menneskers værdi i den kreative proces for bæredygtighed: SDG'erne i praksis”
  • Paola Riccò, Ansvarlig for Faglig Udvikling, Reggio Children. "Reggio Childrens profil og Reggio Emilia Approach: konkrete eksempler. Skole- og institutionsprojekter: hvordan multi-stakeholders-programmer skaber værdi for samfundet og fremmer socio-kulturel vækst i den moderne tidsalder.”
  • Barbara D’Annunzio, Ansvarlig for ADA-projektet og PLIDAuddannelsesprocesser, PLIDA, Società Dante Alighieri Roma, "Hvordan sproget udvikler sig, og hvor meget det påvirker de kulturelle aspekter af det civile liv. Forslag fra Società Dante Alighieri: PLIDA-projektet”.
  • Rosalba Favara, PhD, Grundlag og Metoder til Uddannelsesprocesser, ”De emigrerede italieneres sprog i går, i dag og i morgen i Danmark. Sammenligning af sproglige erindringer”.

Kl. 18.30 Q&A

Kl. 19.15 Konklusion og afslutning

Kl. 19.30 Det Italienske Kulturinstitut byder på en let buffet af italienske specialiteter forberedt af FAMO og et glas italiensk vin.

 

Arrangementet er en del af Den Internationale Uge for Italiensk Sprog, "la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo".

La settimana della lingua italiana nel mondo afholdes hvert år i oktober på foranledning af Det Italienske Udenrigsministerium. Hvert år vælges et nyt tema, som belyser et bestemt område inden for sprog og sprogbrug. I år er temaet: "L'ITALIANO E LA RETE, LE RETI PER L'ITALIANO". La settimana della lingua italiana nel mondo afholdes verden over af bl.a. italienske kulturinstitutter, konsolater, universiteter og Società Dante Alighieri-foreninger under patronat af Den Italienske Præsident.

Informationer

Dato: Tor 18 okt 2018

Tid: Fra 16:00 til 20:00

I samarbejde med : L'Ambasciata d'Italia in Danimarca

Entré : Gratis adgang


Sted:

Istituto Italiano di Cultura, Gjørlingsvej 11, 2900 Hellerup

1104